s쒬159-6
ynʐ 59.82
ʐ 32.56
2680~
s225-28
ynʐ 50.13
ʐ 32.82
4090~
svÒ1039-5
ynʐ 125.08
ʐ 30.8
2690~
sq쒬1962-5
ynʐ 54.99
ʐ 33.56
2880~
sÒ1392-9
ynʐ 69.82
ʐ 32.57
2690~
sVے1306-3
ynʐ 45.37
ʐ 32.81
2490~
sށEP Vzˌ 2680~ sw Vzˌ 4090~ sE씪 Vzˌ 2690~ sEq Vzˌ 2880~ sQn Vzˌ 2690~ sށEP Vzˌ 2490~